Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Heb je onlangs een vaststellingsovereenkomst ontvangen van je werkgever omdat jullie tot ontslag met wederzijds goedvinden proberen te komen? Teken nooit het eerste ontslagvoorstel dat je ontvangt, maar laat je vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist. Pas als je je rechtspositie kent, weet je over welke onderdelen je kunt onderhandelen. Bovendien wil je voorkomen dat je het recht op transitievergoeding of WW-uitkering verliest. In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Het gezamenlijk vaststellen en schriftelijk vastleggen van de afwikkeling van een conflict gebeurt vaak met behulp van een vaststellingsovereenkomst. Dit is een document waarmee twee partijen samen tot het oplossen van een verschil van inzicht of onwerkbare situatie kunnen komen. Binnen het arbeidsrecht wordt een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) vaak gebruikt om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is nuttig wanneer jij en je werkgever een reguliere ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV willen voorkomen. Momenten waarop de vaststellingsovereenkomst toegepast wordt zijn bijvoorbeeld bij een reorganisatie, arbeidsconflict, onverenigbaarheid van karakters of een burnout. Wanneer ontslag via een vaststellingsovereenkomst geregeld wordt, scheelt dat je werkgever tijd, geld en negativiteit op de werkvloer. Voordelen voor jou als werknemer zijn de mogelijkheid tot het onderhandelen over je ontslagvoorwaarden, veelal een hogere ontslagvergoeding en het recht op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Pas bij ziekte op met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst! Als je ‘tijdelijk’ ziek bent is beëindiging van je arbeidsovereenkomst met behoud van WW-rechten alleen mogelijk als je volledig hersteld (beter gemeld) bent op het moment van ontslag. Je moet zodra je uit dienst bent meteen kunnen solliciteren en tevens in staat zijn om werk te aanvaarden. Wie langdurig ziek is, heeft gedurende twee jaar recht op uitbetaling van loon door diens werkgever. Als je langer dan twee jaar ziek bent, kun je ontslagen worden en aanspraak maken op een ziektewetuitkering. Vraag bij ziekte altijd aan een jurist om je rechtspositie en vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Een correct opgestelde vaststellingsovereenkomst geeft recht op een aansluitende WW-uitkering. Toch gaat het in de praktijk vaak mis. Het UWV beoordeelt of de vaststellingsovereenkomst aan de door hen gestelde voorwaarden voldoet:

1.      Jullie hebben de voor je werkgever geldende opzegtermijn in acht genomen;

2.      Jullie hebben een neutrale ontslagreden opgenomen. Met andere woorden: jij hebt je ontslag niet zelf veroorzaakt;

3.      Jullie hebben vastgelegd dat het initiatief tot ontslag door je werkgever is genomen.

Ook bij het veiligstellen van de WW-uitkering geldt dat het verstandig is om de vaststellingsovereenkomst op bovenstaande punten te laten checken.

Vaststellingsovereenkomst gratis laten controleren

Heeft je werkgever jou een ontslagvoorstel aangeboden? Laat je vaststellingsovereenkomst dan gratis controleren door een ervaren arbeidsjurist. Dan kan meestal nog dezelfde werkdag en kost je niets. Na afloop ken je je rechtspositie en weet je op welke punten je sterk staat in de onderhandeling. Zelfs als je korter dan 14 dagen geleden getekend hebt en terug wil komen op de inhoud, dan kun je de vaststellingsovereenkomst nog ontbinden.

Reacties zijn gesloten.